HIZKUNTZAK
 • Eskola Kiroleko begiraleen ataria

  Lantaldearen funtzionamendu-ataria


ENTRENAMENDUAK | JARDUNALDIAK


Asteburuko jardunaldiak


OINARRIZKO INFORMAZIO PRAKTIKOA


 • Kontratazioa: Añabitarte Guraso Elkartea

  Eskola Kirola eta Psikomotrizkitaea eta Jolasak jarduerak Añabitarte Guraso Elkarteak kudeatzen ditu.

 • Lan hitzarmena

 • Datuen babesa

  Langileek informazio eta onarpen klausulak irakurri, onartu eta sinatu behar dituzte. Eskola Kiroleko/Psikomotrizitatea eta Jolasak jardueren arduradunari entregatu behar zaizkio dokumentu sinatuak.

  • Langileen informazio klausula
  • Langileen onarpen klausula
 • Lan-arriskuak

 • IKT araudia eta politikak

 • Lanpostuaren profila

  Eskola Kirola/Psikomotrizitatea eta Jolasak saioak prestatu eta garatzearen arduraduna da.

  • HAUTAKETA ETA IRAUPENA:
  • HARREMAN ORGANIKOA: Eskolaz kanpoko ekintzen arduraduna
  • HARREMAN FUNTZIONALA: Eskolaz kanpoko ekintzen arduraduna

  FUNTZIOAK


  • Eskola Kirola/Psikomotrizitatea eta Jolasak saioak prestatu eta gauzatzea.
  • Ikasleen jarraipena egitea, jardueraren koordinatzailearekin.
  • Eskola Kirola/Psikomotrizitatea eta Jolasak saioetan hezkidetza sustatzea (materialak egokitzea, ahozkotasunean hizkuntzaren erabilera ez sexista egitea, tratu berdintasuna ematea, genero estereotipo eta rolen erreprodukzioa ekiditea…).
  • Asteburuetako jardunaldiak gidatzea.
  • Eskola Kirola/Psikomotrizitatea eta Jolasak ikasle-taldea kudeatzea.
  • Asteburuetako jardunaldietan, gurasoekin harremanak kudeatu eta zaintzea.
  • Txistor-krosean parte hartzea.
  • Urteko formazioak egitea.

  Oharra: Deskribatutako eginkizunak karguaren adierazgarriak dira, ez dira karguari dagozkion betebehar guztien deskribapen xehetzat hartu behar.


  KONPETENTZIAK


  OROKORRAK

  • Talde lana
  • Gatazken kudeaketa
  • Erakundearekiko konpromisoa

  OINARRIZKO TITULAZIOA


  • HIZKUNTZAK: Euskara C1 maila