HIZKUNTZAK
  • DBHko programazio didaktikoak

    Ezagutu zure seme-alabek zer eta nola lantzen duten


Ohar garrantzitsua: Programazio didaktikoek ez dute egitura zurruna, dinamikoa baizik. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren praktikak sortzen dituen beharren arabera, etengabeko doikuntza eta hobekuntzak burutzen eta burutuko dira.


DBHko programazio didaktikoek hiru zutabe nagusi dituzte:

Diziplina-arlo guztietan nahiz eguneroko bizitzan egoerak eraginkortasunez kudeatzeko behar diren jokabideak dira.

Diziplina-arlo guztietan batera sustatuz eta integratuz eskuratzen eta ebaluatzen dira.

Diziplina-arlo guztietan berberak dira.

Diziplina-arloren bateko edukiak erabiliz bizitzako egoerak eraginkortasunez kudeatzeko behar diren jokabideak dira.

Diziplina-arloren bateko egoeren bitartez eskuratzen eta ebaluatzen dira.

Diziplina-arlo ezberdinen araberakoak dira.

Diziplina-arlo jakin bat osatzen duten ezagutzak dira. Horiek bizitzako egoeretan integratuz, konpetentziak eskuratzen dira.

Maila, ebaluazio eta ikas-arlo bakoitzean eskuratzen eta ebaluatzen dira.

Ikas-arloen araberakoak dira edukiak.

Konpetentziak eta edukiak ebaluazioro ebaluatzen dira ikas-arlo guztietan:

Ikas-arloaOinarrizko zehar konpetentziakDiziplina barruko oinarrizko konpetentziakEdukiak
Euskara eta Literatura% 10% 50-60% 30-40
Lengua Castellana y Literatura% 10% 50-60% 30-40
English% 10% 40-50% 40-50
Matematika% 20% 40% 40
Naturaren Zientziak% 10-20% 40-50% 40-50
Biologia-Geologia% 10-20% 40-50% 40-50
Fisika-Kimika% 10-20% 40-50% 40-50
Gizarte Zientziak% 10% 40-60% 30-50
Gorputz Hezkuntza% 40-50% 40-50% 10-20
Teknologia% 20-30% 40-70% 10-20
Plastika% 20% 60-70% 10-20
OFE% 40-50% 30-40% 20-30
Musika% 40% 40% 20

Helburua: konpetentzien eta edukien lanketaren bitartez, Ikastolaldia bukatzean ikasleek Irteerako Pertsona Ereduko ezaugarri eta gaitasunak bereganatuta izatea.