Zirkulazio librea (II): Jolas sinbolikoa, haurraren barruaren isla