HIZKUNTZAK

Konpetentzietan eta funtzioetan oinarritutako langile berriaren edo ordezkoaren ebaluazioa egiteko orrialdea duzu hau. Bertan aurkituko duzu konpetentzien azalpena eta hemen lanpostuen profilak (funtzioen deskribapenarekin).


Langile guztientzat orokorrak diren konpetentziak


 • Talde-lana

  Definizioa:

  Taldekideen artean elkarlana bultzatzeko eta harremanak zaintzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  ELKARLANERAKO GAITASUNA:

  • Taldekideekin lankidetzan aritzen da.
  • Zuzendaritza taldearekin lankidetzan aritzen da.
  • Eskatzeko eta eskaintzeko gaitasuna du.
  • Parte-hartzailea da.
  • Lanen eta arduren banaketa gauzatzen du.
  • Delegatzeko gaitasuna du.
  • Adostasunetara iristeko gaitasuna du.
  • Taldean hartutako erabakiak erantzukizunez betetzen ditu.
  • Praktika onak nire lankide eta taldekideen artean partekatzeko gaitasuna du.

  PERTSONEN ARTEKO HARREMANETARAKO GAITASUNA:

  • Pertsonen arteko harremanak zaintzen ditu.
  • Iritzi ezberdinak entzun eta jasotzen ditu.
  • Nire iritzia ematen du.
  • Gatazkak kudeatzen ditu.
  • Konfiantzazko giroa sortzen du.
  • Elkarbizitza sustatzen du.

 • Gatazken kudeaketa

  Definizioa:

  Egunerokoan, irakasle-hezitzaile lanean, gurasoekin edo langileen artean sortzen diren elkarrizketa deserosoak eta gatazkak arrakastaz bideratzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarria:

  IDEIAK ARGI ETA ASERTIBITATEZ ADIERAZTEKO GAITASUNA:

  • Lankide, ikasle eta familiekin harremana izan eta komunikatzeko gaitasuna du.
  • Adierazi nahi dudan ideia edo informazioa garbi adierazten du.
  • Mezuak zehaztasunez ematen ditu.
  • Asertibitatez hitz egiten du.
  • Mezua emateko momentua egokitu edo adosten du.
  • Jasotzaileak mezua modu egokian ulertu duela ziurtatzen du.

  ENTZUTEKO GAITASUNA:

  • Besteak entzun eta iritzi edo ikuspuntu ezberdinak jasotzen ditu.
  • Entzute aktiboa gauzatzen du.

  ADIMEN EMOZIONALA:

  • Norberaren emozioak antzeman eta adierazteko gaitasuna du.
  • Besteen emozioak antzeman, onartu eta haiekin enpatizatzeko gaitasuna du.
  • Bere burua ezagutzen du; hau da, bere indarguneak eta ahuleziak ezagutzen ditu.
  • Trebetasun sozialak agertzen ditu; hau da, pertsonarteko harremanetarako abilezia du.
  • Emozioen kudeaketa egokia egiteko gai da.
 • Erakundearekiko konpromisoa

  Definizioa:

  Ikastetxearen hezkuntza jardueretan parte hartzeko jokabide konprometitua agertzea.

  Jokabide behagarriak: 

  IKASTOLAKO OHIKO ESKOLA JARDUERAK:

  • Ikastolaren ohiko lanaldian, gelan eta gelatik at, egiten diren eskola jardueretan parte hartzen du.
  • Ohiko eskola jarduerak antolatu eta bultzatzen ditu, iniziatibaz.

  IKASTOLA KOMUNITATEAN PARTE HARTZEA:

  • Ikastolaren funtzionamendurako beharrezkoak diren organoetan ardura hartzeko prestutasuna du, ikastolarekiko konpromisoa erakusten du.
  • Ikastolako balioekin eta ikasleen pertsona eredua garatzeko egiten diren ekimenak bultzatzen ditu.
  • Gurasoek, irakasleek eta ikasleek osatutako hezkuntza-komunitatea indartzeko ekintzetan konpromisoa erakusten du.
  • Eskolaz kanpoko jarduera osagarrietan, Artezkaritzan onartuak eta Ikastolako Urteko Kudeaketa Planean jasota agertzen diren ekintzetan lagundu eta parte hartzen du.

  EUSKARA ETA EUSKAL KULTURAREKIKO KONPROMISOA:

  • Euskararen ezagutza hobetzeko jarrera agertzen du, maila altuko hizkuntza eskakizuna betetzeko asmoz.
  • Bere esparru profesional eta pertsonalean euskaraz bizitzeko konpromisoa azaltzen du.
  • Euskal kulturaren transmisioan inplikatzen da.

Lidergo postuetan dauden langileentzat konpetentziak


(Zuzendari nagusia, zuzendari pedagogikoa, etapako zuzendariak, etapetako koordinatzaile edo albokoak, berrikuntza arduraduna, aholkularia, orientatzailea, komunikazio arduraduna, IKT arduraduna, zerbitzu arduraduna, pertsonen kudeaketa arduraduna, mantenu arduraduna eta eskolaz kanpoko arduraduna).

 • Berrikuntza

  Definizioa:

  Ideia berritzaileekiko jakin-mina agertzeko, ezagutza berriak jasotzeko eta aldaketarako prest egoteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  BERRIKUNTZARAKO GAITASUNA:

  • Berrikuntzen aurrean jarrera irekia du.
  • Ideia eta ezagutza berrietan eguneratua dago.
  • Aldaketen aurrean jarrera aktiboa eta aldekoa agertzen du.

  IKASTEKO GAITASUNA:

  • Bere formakuntzari denbora eskaintzen dio.
  • Ikasteko prestutasuna agertzen du.
  • Ikasteko erraztasuna azaltzen du.

 • Baliabideen kudeaketa egokia

  Definizioa:

  Baliabide ekonomikoen erabilera, eta pertsonen kudeaketa egokia egiteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarria:

  BALIABIDE EKONOMIKOEN KUDEAKETA:

  • Eguneroko jardunean emaitza ekonomikoak kontutan izaten ditu.
  • Erabakiak hartzerakoan baliabideen errentagarritasuna kontutan izaten du.

  PERTSONEN KUDEAKETA:

  • Pertsonen kudeaketan irizpide ekonomikoak kontutan izaten ditu.
 • Pertsonen garapena eta harremanak

  Definizioa:

  Pertsonen garapenean laguntzeko eta hauen arteko harremanetan eragiteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak: 

  PERTSONEN GARAPENA:

  • Langilearen beharrak entzun eta ezagutzeko interesa agertzen du.
  • Langilearen garapenean eta formakuntzan interesa agertzen du eta laguntzeko prest agertzen da.
  • Langilearen ongizatean interesa agertzen du.
  • Langileak aintzat hartzen ditu.

  PERTSONEN HARREMANAK:

  • Langileen arteko harremanetan interesa agertzen du.
  • Gatazken kudeaketarako gaitasuna du.
  • Langileen arteko gatazketan bitartekaritza hartzen du.
 • Ikuspegi estrategikoa

  Definizioa:

  Ikastolaren helburu estrategikoak ezagutu, aukera eremuak identifikatu eta estrategian eragingo duten ekintzak proposatzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  ESTRATEGIAN ERAGINA:

  • Ikastolaren helburu estrategikoak eta lehentasunak ezagutzen ditu.
  • Urteko Kudeaketa Plana ezagutu eta aurrera eramaten du.
  • Urteko Kudeaketa Planaren jarraipena egiten du.
  • Ikastolaren egoera ezagutzen du.
  • Hezkuntza ingurunea ezagutzen du eta aukera nahiz arriskuak identifikatzen ditu.

  ESTRATEGIA ETA BALIOEKIN LOTURA:

  • Ikastolaren misioa, ikuskera eta balioak ezagutu eta barneratuta ditu.
  • Proposatzen dituen ekintzek plan estrategikoarekin, misioa, ikuskera eta balioekin lotura dute.

  ESTRATEGIA ETA ERANTZUNKIZUNA:

  • Erabaki eta izendatutako proiektuak garatzeko lidergoa eta ardura erakusten du.
  • Hartutako erabakiekiko konpromisoa agertzen du.
  • Hartutako erabakiak erantzukizunez bete eta komunikatzen ditu.

Ebaluazio galdetegia


 • Langilearen datuak