HIZKUNTZAK

Konpetentzietan eta funtzioetan oinarritutako langile berriaren edo ordezkoaren ebaluazioa egiteko orrialdea duzu hau. Bertan aurkituko duzu konpetentzien azalpena eta hemen lanpostuen profilak (funtzioen deskribapenarekin).

Langile guztientzat orokorrak diren konpetentziak:

 • Talde-lana

  Definizioa:

  Taldekideen artean elkarlana bultzatzeko eta harremanak zaintzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  ELKARLANERAKO GAITASUNA:

  • Taldekideekin lankidetzan aritzen da.
  • Zuzendaritza taldearekin lankidetzan aritzen da.
  • Eskatzeko eta eskaintzeko gaitasuna du.
  • Parte-hartzailea da.
  • Lanen eta arduren banaketa gauzatzen du.
  • Delegatzeko gaitasuna du.
  • Adostasunetara iristeko gaitasuna du.
  • Taldean hartutako erabakiak erantzukizunez betetzen ditu.
  • Praktika onak nire lankide eta taldekideen artean partekatzeko gaitasuna du.

  PERTSONEN ARTEKO HARREMANETARAKO GAITASUNA:

  • Pertsonen arteko harremanak zaintzen ditu.
  • Iritzi ezberdinak entzun eta jasotzen ditu.
  • Nire iritzia ematen du.
  • Gatazkak kudeatzen ditu.
  • Konfiantzazko giroa sortzen du.
  • Elkarbizitza sustatzen du.

 • Gatazken kudeaketa

  Definizioa:

  Egunerokoan, irakasle-hezitzaile lanean, gurasoekin edo langileen artean sortzen diren elkarrizketa deserosoak eta gatazkak arrakastaz bideratzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarria:

  IDEIAK ARGI ETA ASERTIBITATEZ ADIERAZTEKO GAITASUNA:

  • Lankide, ikasle eta familiekin harremana izan eta komunikatzeko gaitasuna du.
  • Adierazi nahi dudan ideia edo informazioa garbi adierazten du.
  • Mezuak zehaztasunez ematen ditu.
  • Asertibitatez hitz egiten du.
  • Mezua emateko momentua egokitu edo adosten du.
  • Jasotzaileak mezua modu egokian ulertu duela ziurtatzen du.

  ENTZUTEKO GAITASUNA:

  • Besteak entzun eta iritzi edo ikuspuntu ezberdinak jasotzen ditu.
  • Entzute aktiboa gauzatzen du.

  ADIMEN EMOZIONALA:

  • Norberaren emozioak antzeman eta adierazteko gaitasuna du.
  • Besteen emozioak antzeman, onartu eta haiekin enpatizatzeko gaitasuna du.
  • Bere burua ezagutzen du; hau da, bere indarguneak eta ahuleziak ezagutzen ditu.
  • Trebetasun sozialak agertzen ditu; hau da, pertsonarteko harremanetarako abilezia du.
  • Emozioen kudeaketa egokia egiteko gai da.
 • Erakundearekiko konpromisoa

  Definizioa:

  Ikastetxearen hezkuntza jardueretan parte hartzeko jokabide konprometitua agertzea.

  Jokabide behagarriak: 

  IKASTOLAKO OHIKO ESKOLA JARDUERAK:

  • Ikastolaren ohiko lanaldian, gelan eta gelatik at, egiten diren eskola jardueretan parte hartzen du.
  • Ohiko eskola jarduerak antolatu eta bultzatzen ditu, iniziatibaz.

  IKASTOLA KOMUNITATEAN PARTE HARTZEA:

  • Ikastolaren funtzionamendurako beharrezkoak diren organoetan ardura hartzeko prestutasuna du, ikastolarekiko konpromisoa erakusten du.
  • Ikastolako balioekin eta ikasleen pertsona eredua garatzeko egiten diren ekimenak bultzatzen ditu.
  • Gurasoek, irakasleek eta ikasleek osatutako hezkuntza-komunitatea indartzeko ekintzetan konpromisoa erakusten du.
  • Eskolaz kanpoko jarduera osagarrietan, Artezkaritzan onartuak eta Ikastolako Urteko Kudeaketa Planean jasota agertzen diren ekintzetan lagundu eta parte hartzen du.

  EUSKARA ETA EUSKAL KULTURAREKIKO KONPROMISOA:

  • Euskararen ezagutza hobetzeko jarrera agertzen du, maila altuko hizkuntza eskakizuna betetzeko asmoz.
  • Bere esparru profesional eta pertsonalean euskaraz bizitzeko konpromisoa azaltzen du.
  • Euskal kulturaren transmisioan inplikatzen da.

Lidergo postuetan dauden langileentzat konpetentziak:

(Zuzendari nagusia, zuzendari pedagogikoa, etapako zuzendariak, etapetako koordinatzaile edo albokoak, berrikuntza arduraduna, aholkularia, orientatzailea, komunikazio arduraduna, IKT arduraduna, zerbitzu arduraduna, pertsonen kudeaketa arduraduna, mantenu arduraduna eta eskolaz kanpoko arduraduna).
 • Berrikuntza

  Definizioa:

  Ideia berritzaileekiko jakin-mina agertzeko, ezagutza berriak jasotzeko eta aldaketarako prest egoteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  BERRIKUNTZARAKO GAITASUNA:

  • Berrikuntzen aurrean jarrera irekia du.
  • Ideia eta ezagutza berrietan eguneratua dago.
  • Aldaketen aurrean jarrera aktiboa eta aldekoa agertzen du.

  IKASTEKO GAITASUNA:

  • Bere formakuntzari denbora eskaintzen dio.
  • Ikasteko prestutasuna agertzen du.
  • Ikasteko erraztasuna azaltzen du.

 • Baliabideen kudeaketa egokia

  Definizioa:

  Baliabide ekonomikoen erabilera, eta pertsonen kudeaketa egokia egiteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarria:

  BALIABIDE EKONOMIKOEN KUDEAKETA:

  • Eguneroko jardunean emaitza ekonomikoak kontutan izaten ditu.
  • Erabakiak hartzerakoan baliabideen errentagarritasuna kontutan izaten du.

  PERTSONEN KUDEAKETA:

  • Pertsonen kudeaketan irizpide ekonomikoak kontutan izaten ditu.
 • Pertsonen garapena eta harremanak

  Definizioa:

  Pertsonen garapenean laguntzeko eta hauen arteko harremanetan eragiteko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak: 

  PERTSONEN GARAPENA:

  • Langilearen beharrak entzun eta ezagutzeko interesa agertzen du.
  • Langilearen garapenean eta formakuntzan interesa agertzen du eta laguntzeko prest agertzen da.
  • Langilearen ongizatean interesa agertzen du.
  • Langileak aintzat hartzen ditu.

  PERTSONEN HARREMANAK:

  • Langileen arteko harremanetan interesa agertzen du.
  • Gatazken kudeaketarako gaitasuna du.
  • Langileen arteko gatazketan bitartekaritza hartzen du.
 • Ikuspegi estrategikoa

  Definizioa:

  Ikastolaren helburu estrategikoak ezagutu, aukera eremuak identifikatu eta estrategian eragingo duten ekintzak proposatzeko gaitasuna izatea.

  Jokabide behagarriak:

  ESTRATEGIAN ERAGINA:

  • Ikastolaren helburu estrategikoak eta lehentasunak ezagutzen ditu.
  • Urteko Kudeaketa Plana ezagutu eta aurrera eramaten du.
  • Urteko Kudeaketa Planaren jarraipena egiten du.
  • Ikastolaren egoera ezagutzen du.
  • Hezkuntza ingurunea ezagutzen du eta aukera nahiz arriskuak identifikatzen ditu.

  ESTRATEGIA ETA BALIOEKIN LOTURA:

  • Ikastolaren misioa, ikuskera eta balioak ezagutu eta barneratuta ditu.
  • Proposatzen dituen ekintzek plan estrategikoarekin, misioa, ikuskera eta balioekin lotura dute.

  ESTRATEGIA ETA ERANTZUNKIZUNA:

  • Erabaki eta izendatutako proiektuak garatzeko lidergoa eta ardura erakusten du.
  • Hartutako erabakiekiko konpromisoa agertzen du.
  • Hartutako erabakiak erantzukizunez bete eta komunikatzen ditu.

Ebaluaziorako galdetegia

 • Langilearen datuak