HIZKUNTZAK

Diziplina-arloren bateko edukiak erabiliz bizitzako egoerak eraginkortasunez kudeatzeko behar diren jokabideak dira. Diziplina-arloren bateko egoeren bitartez eskuratzen eta ebaluatzen dira. Diziplina-arlo ezberdinen araberakoak dira.

Hizkuntza- eta Literatura komunikaziorako konpetentzia

Euskara eta Literatura | Gaztelania eta Literatura | Ingelesa | Frantsesa | Latina | Pentsamendu Autonomoa eta Kritikoa

Ebaluazio-irizpideak

· Testuen ulermena (Latina, ez)
· Testuen ekoizpena (Latina, ez)
· Kultura-aniztasunarekiko begirunea
· Literatura-testuen lanketa
· Tresna digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Matematikarako konpetentzia

Matematika | Matematika +

Ebaluazio-irizpideak

· Problemen ebazpena
· Loturak eta arrazoiketa matematikoa
· Tresna analogiko eta digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Zientziarako konpetentzia

Natur Zientziak | Biologia-Geologia | Fisika-Kimika

Ebaluazio-irizpideak

· Metodo zientifikoaren prozeduren aplikazioa
· Eredu zientifikoak eta errealitatea erlazionatzea
· Erabakiak kritikoki hartzea
· Tresna digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Konpetentzia sozial eta zibikoa

Gizarte-Zientziak | Ekonomia

Ebaluazio-irizpideak

· Ezagutzak eskuratzea
· Ikertzea
· Hausnartzea
· Tresna digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Arterako konpetentzia

Plastika | Musika | Sormena | Arte Eszenikoak

Ebaluazio-irizpideak

· Adierazpen artistikoa erabiltzea
· Ekoizpenak ikertzea
· Ondare kulturala
· Sormena
· Kultur aniztasuna baloratzea
· Tresna digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Teknologiarako konpetentzia

Teknologia | Digitalizazioa

Ebaluazio-irizpideak

· Ezagutzak eskuratzea
· Arazo teknologikoei konponbidea ematea
· Tresna digitalen erabilera
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia

Konpetentzia motorra

Gorputz Hezkuntza | Osasun Fisikoa eta Emozionala

Ebaluazio-irizpideak

· Jarduera fisikoaren bidez osasuna zaintzea
· Banaka jarduten jakitea
· Taldean jarduten jakitea
· Diziplinako hizkuntza-arauen transferentzia