HIZKUNTZAK
  • Ikasle berrien familien hasierako asebetetze galdetegia

Orereta Ikastolaren helburua familiei eta ikasleei ahalik eta hezkuntza-proiektu onena eskaintzea da. Elkarrekin eta elkarrentzat aurrera egitea. Hori lortzeko, Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren baitan egiten dugu lan.

Lan eredu horrekin jarduteko, gure zerbitzuen hartzaile zaretenen seme-alaben eskolatzeari dagozkion bizipenak eta nahiak ezagutzea oso beharrezkoa zaigu.

Hori horrela, zinez eskertuko genuke galde-sorta hau erantzuteko tartetxo bat hartzea. Galdetegia erabat anonimoa da eta emaitzak ikuspegi zabalarekin aztertuko dira, baita ondorioak atera ere.


Step 1 of 4 - Matrikulazio prozesuari buruz

  • Balora itzazu ondorengo baieztapenak (1=oso eskasa -> 10=bikaina) / Valora los siguientes enunciados (1=muy insuficiente -> 10=extraordinario)