HIZKUNTZAK
  • Udalekuak 2022 (HH2)

    Baimen inprimakia

Parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onartzea

Hezkuntza ez-formaleko jarduerak antolatzen dituzten eskolen eta erakundeen jardueretan pate hartzeko interesa duten pertsonek parte hartzeko baldintza hauek onartzen dituztela adierazi beharko dute, idatziz eta aldez aurretik.

1. Osasun-egoerari buruz egunero eta ez bertaratzearen arrazoiaz aldi oro jakinarazteko konpromiso

  • Parte-hartzaileek egunero jakinaraziko diote bere azpitaldeko begirale arduradunari osasun-egoera, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez, jarduerara joan aurretik.
  • Parte-hartzaileek ez bertaratzearen arrazoia jakinaraziko diote bere azpitaldeko begirale arduradunari, eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren batez bidez.

2. Baimen informatuaren sinadura

3. Egoera sanitario, pertsonal edo sozioekonomikoengatik zaurgarriak diren taldeek parte hartzeko baldintzak

  • Talde zaurgarritzat hartzen dira desgaitasun edo dibertsitate funtzionalen bat duten pertsonak, premia bereziak dituztenak, egoera sozioekonomiko zaurgarrian daudenak, etab. Pertsona-mota horrentzat erakundeek, jardueran haien parte-hartzea erabatekoa izan dadin ziurtatzeko, arreta espezifikoko neurriak hartu ahal izango dituzte: talde txikitan eta pertsonako begirale gehiagorekin edo begirale laguntzaileekin lan egitea, legez xedatutako babes-ekipamendua ematea, etab.
  • Interesa duten pertsonek, edo kargura dauden senideak edo tutoreak nahitaez eman behar du egoera horren berri, jardueraz arduratzen den erakundeak jarduera moldatzeko behar beste neurri hartu ahal izan ditzan.

Bete ondorengo baimen-inprimakia