HIZKUNTZAK
 • DBH: hautazko eta aukerako gaiak

DBH4

Hautazko eta aukerako zein gai egin nahi dituzu 2022-23 ikasturtean?

Galdetegia betetzeko azken eguna: maiatzak 27

 • Helbide elektroniko honetara iritsiko zaizu egindako aukeraren laburpena. / Te llegará a esta dirección de correo electrónico el resumen de la selección realizada.
 • Ikaslearen datuak / Datos del alumno o alumna

 • Hautazko irakasgaiak / Asignaturas de modalidad

  Etorkizuneko ikas-ibilbideari lotutako irakasgaiak dira hautazkoak. / Las asignaturas de modalidad son aquellas relacionadas a la trayectoria académica del futuro.
 • Aukerako irakasgaiak / Asignaturas optativas

  2022-23 ikasturterako aukerako irakasgai bakarrean matrikulatuko zara. Hala ere, gutxieneko ikasle-kopurura heldu ez eta talderik aterako ez balitz zuk aukeratutako horretan, hautatu hiru irakasgai (gustukoen duzunetik (1. aukera) gutxien gustatzen zaizunera (3. aukera)). / Aunque te matricularás en una única asignatura, elige tres según tu preferencia: elige la preferida en la primera opción; y la que menos te gusta, en la tercera. En efecto, puede que la asignatura elegida no salga adelante por no llegar al número mínimo de solicitantes.
 • Hemen aukeratzen den irakasgaiak goiko zerrendan aukeratutakoaren desberdina izan behar du. / La asignatura elegida aquí debe ser diferente a la seleccionada en la lista superior.
 • Hemen aukeratzen den irakasgaiak goiko bi zerrendetan aukeratutakoen desberdina izan behar du. / La asignatura elegida aquí debe ser diferente a las seleccionadas en las dos listas superiores.
 • Baieztapena / Confirmación